Utomhusuttag

 

Ibland är vi väldigt noga med att använda elektrisk utrustning och uttag på ett säkert sätt i vårt hem. Men vi tenderar att förbise riskerna med elektriska faror från uttag utomhus. Så, för att hjälpa dig, låt oss gå igenom några mycket viktiga elektriska säkerhetstips (Källa: Schneider Electric).

Säkerhetstips för (utomhus)uttag
Ibland kan slarv i användningen av eluttag i vårt hem leda till elektriska faror. Så här är några tips som hjälper till att garantera säkerheten när du hanterar eluttag:

Kontrollera utomhusuttag för lösa pluggar och byt ut dem.
Byt ut trasiga väggplåtar för att säkerställa att inga ledningar är exponerade.
Överbelasta inte uttag med tunga apparater, så anslut inte alla samtidigt.
Se till att de elektriska ledningarna inte är trasiga eller slitna.
Se till att watttalet på lampor uppfyller och lampor uppfyller kraven för spänningen.
Se till att förlängningssladdar har säkerhetsavslutningar för att förhindra elektriska stötar.
Kontrollera om det finns lösa elektriska ledningar, ledningar, väggplåtar och armaturer. Du kommer att höra ett väsande ljud om en av dessa är lös.
Använd överspänningsskydd för att skydda elektroniska enheter.
Om det ofta snubblar eller flimrar och dämpar ljus, kontrollera att ditt hem är utrustat för att klara belastningen.
Se till att elektriska säkringar har rätt storlek för kretsen.
Om en apparat ofta kastar en strömbrytare, slår en säkring eller orsakar flimrande lampor, ska den omedelbart kontrolleras. Kontrollera även om det är problem med kontakten eller elledningarna.
Se till att ändskruvarna inte påverkas.
Om du märker att något är fel med ditt uttag eller krets, ta inte saken i egna händer. Ring en kunnig elektriker och låt dem göra jobbet.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *